سنگر فرهنگی جوانان « فاریاب » دیار فضیلت ها

درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 

شیعه دین موافق فطرت است ...


گویند در آن مجلسی که علامه حلی علماء اهل سنت را محکوم کرد و شاه خدابنده مذهب شیعه را قبول کرد ملاحسن کاشی همراه با علامه بوده و او مردی ظریف و لطیفه گو بوده به پادشاه گفت من دو رکعت نماز مطابق مذهب فقها اربعه ی اهل سنت می خوانم و دو رکعت دیگر هم مطابق مذهب جعفری می خوانم . شما ببینید کدام بهتر و خداپسندانه است؟

آن وقت گفت ابوحنیفه و یکی دیگر از فقها سنی جایز می دانند که با شراب وضو ساخته شود و همچنین ابوحنیفه می گوید که پوست سگ به سبب دباغی کردن پاک می شود و جایز می داند که به جای حمد و سوره یک آیه قرآن خوانده شود . اگر چه به ترجمه باشد و جایز دانسته که بر نجاست سگ سجده کنند و جایز دانسته که به عوض سلام بعد از تشهد ضرطه ای ( باد صداداری که از مقعد بیرون آید ) صادر شود .

پس ملاحسن از شراب وضو ساخت و پوست سگ پوشیده و سرگین (فضله چهار پایان ) سگ را سجده گاه کرد. آنگاه تکبیر گفت و به عوض سوره گفت : « دو برگ سبز » که معنی و ترجمه [ آیه ] « مدهامتان » است که یک آیه است . پس رکوع و سجده به سرگین ( فضله ) سگ کرده ؛ رکعت دیگر را نیز به این طریق به جا آورد . پس تشهد خوانده عوض سلام ضرطه ای ( باد صدادار از مقعد ) صادر کرد و گفت این نماز سنیان است . از آن پس با کمال خضوع و خشوع به دستور مذهب شیعه با مستحبات وضو ساخت و نماز گذارد. سلطان گفت معلوم است که اولی نماز نیست بلکه نماز موافق عقل و شرع و ادب همین نماز دومی است.

 

منبع: مردان علم در میدان عمل ؛ از سید نعمت الله حسینی – جلد اول – صفحه 468

و : قصص العلماء صفحه 359


ن : حسین
ت : دوشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1394
 
موضوعات
صفحات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی

 تماس با ما
کد تماس با ما
@authorProfileHref